Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури

/ бібліотека для дорослих/

(березень, 2013 рік)

2 Природничі науки

Памятники национального культурного наследия Украины. Неизвестная Украина      / Сост. А. Глазовой. – К.: Балтия-друк, 2012. – 288 с.

Тома Л. В. Володимир Вернадський / Л. В. Тома. – К., 2012. – 128 с.

 3 Технічні науки

Киричок Т. Ю. Український тлумачний словник електронних видань / Тетяна Киричок. – К., 2012. – 128 с.

5 Охорона здоровя. Медичні науки

Червяк П. І. Медична енциклопедія / П. І. Червяк. – 3-тє вид., доповн.. – К., 2012. – 1504 с.

Шторх Г. Гомеопатические лекарства для практики /Гервиг Шторх. – К., 2012. – 96с.

 63 Історія. Історичні науки

Артюх Л. Ф. Звичаї українців у народному календарі /Лідія Артюх. - К., 2012. – 224с.

Атлас історії України. – К., 2012. - 152 с.

Видатні болгари в історії України / Мунін Г. Б., Роглєв Д. І. . – К., 2012. – 256 с.

Видатні поляки в історії України / Мунін Г. Б., Солдатенко В. В. . – К., 2012. – 256 с.

Видатні росіяни в історії України / Мунін Г. Б., Луняк Є. М. – К., 2012. – 256 с.

Генерал Петр Шкидченко. Воспоминания современников и документы. – К., 2012. – 480 с.

Грушевський М. Твори у 50-ти томах / Михайло Грушевський. Т. 13. Серія «Літературно- критичні та художні твори» (1887-1924). – Львів, 2012. – 592 с.

Грушевський М. Твори у 50-ти томах / Михайло Грушевський. Т. 15. Серія «Рецензія та огляди» (1898-1904). – Львів, 2012. – 576 с.

Грушевський М. Твори у 50-ти томах / Михайло Грушевський. Т. 16. Серія «Рецензія та огляди» (1905-1913). – Львів, 2012. – 272 с.

Енглунд П. Полтава. Розповідь про загибель однієї армії / Петер Енглунд. – Х., 2012 . – 348 с.

Здраствуй, юность моя! / Погорелов Ю. И. . - Симферополь, 2012. – 592 с.

Історія України в особах: Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / Кер. авт. кол. О.В. Русина. – К., 2012. – 440 с.

Історія України. Джерельний літопис / За ред. В. І. Червінського. – К., 2012. – 832 с.

Солдатенко В. Ф. У вирі революцій і громадянської війни (актуальні аспекти вивчення 1917-1920 р.р. в Україні / Валерій Солдатенко. – К., 2012. – 271 с.

Князі Радзивіли / В. Александрович та ін. . – К., 2012. - 272 с.

Коляда І. А. Битва під Берестечком / І. А. Коляда, С. А. Кириєнко. – К., 2012. – 128 с.

Коляда І. А. Кирило Розумовський / І.А. Коляда, В. І.Милько. – К., 2012. – 128 с.

Коляда І. А. Отаман Іван Сірко / І. А. Коляда. – Х., Фоліо, 2012. – 121 с.

Косміна О. Ю. Традиційне вбрання українців / Оксана Косміна. – К., 2012. – 160 с.

Кралюк П. М. Князі Острозькі / П. М. Кралюк. – К., 2012. – 128 с.

Кушерець В. Через терни – до України / Василь Кушерець. – К., 2012. – 152 с.

Мицик Ю. А. Св. Петро Могила / Ю. А. Мицик. – К., 2012. – 128 с.

Національний музей історії України. У 2-х т. Альбом. Т. 2 / Н. Г. Ковтанюк, О. В. Іванова. – К., 2012. - 336 с.

Підлуцький О. 25 портретів на тлі епохи / Олекса Підлуцький. - Х., 2012. – 475 с.

Сила м’якого знака або Повернення руської правди / За ред. Лариси Івшиної. – К., 2012. – 800 с.

Сорока Ю. В. Чигиринські походи / Ю. В. Сорока. – К., 2012. – 128 с.

Терещенко М. Перший олігарх: Михайло Іванович Терещенко ( 1886-1956) / Мішель Терещенко; пер з фр.. – К., 2012. – 256 с.

Тома Л. В. Данило Апостол / Л. В. Тома. – К., 2012. - 96 с.

Українська етнічна нація / Микола Горєлов та ін. . – К., 2012. – 176 с.

Хорошевський А. Ю. Проект «Україна». Галерея національних героїв / А.Ю. Хорошевський. - Х., 2012. – 410 с.

Швець С. А. Переяславська Рада / С. В. Швець. – Х., 2012.- 128 с.

 71 Культура. Культурне будівництво

Короткий енциклопедичний словник з культури   / автори М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. – К., 2012. – 384 с.

 74 Народна освіта. Педагогічні науки

Хижняк З. І. Києво- Могилянсьа академія в ХVІІ-ХVІІІст. /  З. І. Хижняк. – К., 2012.- 223с.

75 Фізична культура і спорт

Кузьмін Г. О. Билиці та вигадки нашого футболу / Георгій Кузьмін. – Х., 2012. – 314с.

Сільвестров О. В. Олег Блохін / Олексій Сільвестров. - Х., 2012. – 121 с.

 81 Мовознавство

Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник: 250000+250000: два в одному томі / Під заг. ред. В. Бусела. – К., 2012. – 1568 с.

Бибик С. П. Ділові документи та правові папери / С. П. Бибик. – Х., 2012. – 493 с.

Бибик С. П. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / С. П. Бибик. – Х., 2012. – 623 с.

Вихованець І. Розмовляймо українською. Мовознавчі етюди / Іван Вихованець. – К., 2012. – 160 с.

Німецько-український словник. Українсько-німецький словник. 250000+220000: два в одному томі / Під ред. В. Бусела. - К., 2012. – 1584 с.

Пономарів О. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів. – К., 2012. – 360 с.

Французько-український словник. Українсько-французький словник:

220000+210000: два в одному томі / Під заг. ред. В. Бусела. – К., 2012. – 1104 С.

 82 Фольклор. Фольклористика

Байки / Упоряд. О. Д. Ткаченко. – К., 2012. – 208 с.

Українські жартівливі пісні / Упоряд., передм. М. М. Красикова. – Х., 2012. – 287 с.

Українські прислівя і приказки / Упоряд. Т.М. Панасенко. – Х., 2012. – 351 с.

 83 Літературознавство

Гальченко С. Скарби літературних архівів / Сергій Гальченко. – К., 2012. – 448 с.

Лихтенштейн Е. И. Помнить о больном / Е. И. Лихтенштейн. – К., 2012. – 152 с.

Тарахан-Береза З. «Заворожи мені волхве...». Тарас Шевченко і Микола Щепкін        / Зінаїда Тарахан-Береза. – К., Мистецтво, 2012. – 352 с.

Удовиченко Л. М. Енциклопедія –довідник зі світової літератури /Л. М. Удовиченко . – К., 2012. – 144 с.

84 Художня література

Антоненко-Давидович Б. Смерть. Сибірські новели / Борис Антоненко-Давидович. – Х., 2012. – 379 с.

Борисполець В. Одкровення: верлібри / Віталій Борисполець. – К., 2012. – 256 с.

Братунь Р. Глибини часу не міліють. Вибране / Ростислав Братунь. – Львів, 2012. – 280 с.

Гончар О. Твори в 12-ти т. Т. 9. Кн.1.Публіцистика /Олесь Гончар. – К., 2012. – 888с.

Гуцало Є. Хустина шовку зеленого: повісті, новели, публіцистика / Євген Гуцало. – К., 2012. – 575 с.

Дзюба І. Не окремо взяте життя / Іван Дзюба. – К., 2012. – 760 с.

Дімаров А. Прожити й розповісти (Вершини. Поема про камінь) / Анатолій Дімаров. – К., 2012. – 832 с.

Дочинець М. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії: Роман. – Ужгород, 2012. – 328 с.

Драч І. Ф.  Наближення: поетичні переклади й статті / Іван Драч. – Х., 2012. - 380 с.

Завгородній Ю. Задовгий день «Ч». Зона поза часом: роман / Юрій Завгородній. – Львів, 2012. – 176 с.

Затуливітер В. Тернова гора: поезії / Володимир Затуливітер. – К., 2012. -  607 с.

Іваничук Р. І. Мальви. Орда: Романи / Роман Іваничук. – К., 2012. - 415 с.

Іванченко Р. Золоті стремена – 2 / Раїса Іванченко. – К., 2012. – 880 с.

Колесник С. Чи будемо пересівати волю: Повісті. Оповідання. Нариси / Степан Колесник. – К., 2012. – 678 с.

Коротич В. Від першої особи. Вибране / Віталій Коротич. – К., 2012. – 784 с.

Курков А. Ю. Львівська гастроль Джимі Хендрікса: Роман / Андрій Курков. – Х., 2012. – 442 с.

Литовченко Т. І. Орлі, син Орлика: Роман / Тимур Литовченко. – Х., 2012. – 282 с.

Лузіна Л. Київські відьми. Меч і хрест / Лада Лузіна. – Х., 2012. – 431 с.

Малик В. Князь Кий: Роман / Володимир Малик. – Х., 2012. – 282 с.

Матіос М. Армагедон уже відбувся / Марія Матіос. – Львів, 2011. – 112 с.

Матіос М. Вирвані сторінки з автобіографії / Марія Матіос. – Львів, 2011. – 368 с.

Матіос М. Жіночий аркан у саду нетерпіння / Марія Матіос. – Львів, 2011. – 308 с.

Матіос М. Кулінарні фіглі / Марія Матіос. – Львів, 2011. – 208 с.

Матіос М. Чотири пори життя / Марія Матіос. – Львів, 2011. – 264 с.

Мачківський М. Коріятовичі ( Карийотовичі): роман-міф / Микола Мачківський. – К., 2012. – 560 с.

Мідянка П. Ільмовий листочок: поезії,есе / Петро Мідянка. – Ужгород, 2012. – 256 с.

Мушкетик Ю. М. Гетьманський скарб: роман / Юрій Мушкетик. – Х., 2012. – 415 с.

Олійник Б. Трубить трубіж: вірш / Борис Олійник. – К., 2012. – 80 с.

Пвлійчук О. Священний вогонь: історичні повісті / Олекса Палійчук. – К., 2012. – 150 с.

Підмогильний В. Третя революція: оповідання, повісті, роман / Валер’ян Підмогильний. – К., 2012. – 620 с.

Роздобудько І. Перейти темряву / Ірен Роздобудько. – Х., 2012. – 155 с.

Савчук М. Український гумористично-сатиричний календар-альманах / Зладив Микола Савчук. – Коломия, 2012. – 400 с.

Сингаївський М. Доля у спадок. Авторська антологія перекладача / Микола Сингаївський. – Львів, 2012. – 400 с.

Сняданко Н. В. Амаркорд: романи, есей / Наталка Сняданко. – К., 2012. – 892 с.

Сорока Ю. В. Іван Богун: Роман у 2-х т. Т.1 / Юрій Сорока. – К., 2012. – 315 с.

Сорока Ю. В. Іван Богун: Роман у 2-х т. Т.2 / Юрій Сорока. – К., 2012. – 539 с.

Сосюра В.М.Третя рота: роман /Володимир Сосюра. – К., 2012. – 351 с.                 Стус В. С. Листи у вічність... / Василь Стус. – Донецьк, 2012. – 272 с.

Чемерис В. Фортеця на Борисфені: Історичний роман / Валентин Чемерис. – Х., 2012. – 443 с.

Черепков В. Серед калинових хустин. Вибране / Володимир Черепков. – К., 2012. -  320 с.

 

Белль Г. БІльярд о пів на десяту: роман / Генріх Белль. – Х., 2012. – 381 с.

Грасс Г. Бляшаний барабан: роман / Гюнтер Грасс. – Х., 2012. – 955 с.                     Еко У. Таємиче полумя цариці Лоани: ілюстров. Роман / Умберто Еко. – Х., 2012. – 412 с.

Кальдерон де ла Барка Життя – це сон: двомовне видання для дітей та юнацтва          / Кальдерон де ла Барка. – К., 2012. – 112 с.

Памук О. Мене називають Червоний: роман / Орхан Памук. – Х., 2012. – 638 с.

Рублевська Л. Гра в Альбарутенію / Людмила Рублевська. - К., 2012. - 454 с.

Севак П. Немовкнуча дзвіниця: поеми та вірші /Паруйр Севак. – Львів, 2008. – 423 с.

Словацький Ю. Зібрання творів у 2-х т, т. 2: драматичні твори, українські письменники і критики про Ю. Словацького / Юліуш Словацький. - Львів, 2012. – 592с.

Флобер Г. Пані Боварі. Проста душа / Гюстав Флобер. – Х., 2012. – 400 с.

Франзен Дж. Свобода: роман / Джонатан Франзен. – Х., 2012. – 447с.

 85 Мистецтво

Безклубенко С. Мистецтво: Терміни та поняття: енциклопедичне видання у 2-х т., Т.1(А-Л) / Сергій Безклубенко. – К., 2010. – 240 с.

Безклубенко С. Мистецтво: Терміни та поняття: енциклопедичне видання у 2-х т., Т.2 (М-Я) / Сергій Безклубенко. – К., 2010. – 256 с.

Дмитро Гнатюк. Зоряний шлях: альбом / Упоряд. Г. М.Гнатюк. – К., 2012. – 352 с.

Лисенко І. М. Співаки України: енцикл. видання / Іван Лисенко. – К., 2012. – 639 с.

Микола Пимоненко: Альбом / І. В. Огієвська. – К., 2012. – 128 с.

Муравський П. Чистота співу – чистота життя /Павло Муравський. – К., 2012. – 832с

Рожок В. Стефан Турчак / Володимир Рожок. – К., 2012. – 248 с.

 86 Релігія

Музей волинської ікони: книга-альбом / Александрович В. С. , Василевська С. І. . – К., 2012. – 400 с.

 87 Філософські науки

Прокопович Т. Філософські праці. Вибране / Теофан Прокопович. – К., 2012. – 616 с.

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9