Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури

(червень, 2017 рік)

 

2 Природничі науки

Гирич І. Історичний путівник по Києву. Український Київ ХІХ- поч. ХХ ст.: культурологічний есей / Ігор Гирич. – К.: Укр. пропілеї, 2016. – 710 с.

 

63 Історія. Історичні науки

Грибан Г. Гортаючи сторінки історії Полтавщини / Г. П. Грибан, В. Ф. Халимон. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – 448 с.

Грушевський М. Твори у 50 томах. Т. 47. Кн. ІІ: Меморіальна грушевськіана  / Михайло Грушевський. – Львів: Світ, 2016. – 424 с.

Євселевський Л. І. Кременчуччина у ХІХ –на початку ХХ ст.: історич. нарис                      / Л. І. Євселевський. – Кременчук,1996. – 144 с.

Колесник А. Кобеляки, мои Кобеляки: Книга для туристов и гостей                                    / Анатолий Колесник. – Кобелякп:  Кобеляки, 1996. – 88 с.

Ревегук В. Полтавці – поборники державної незалежності України / В. Я. Ревегук. – Полтава: Полтавський літератор, 2016. – 392 с.

Ревегук В. Полтавщина. Протибільшовицькпй Рух опору 20-30-х років ХХ століття: Нариси історії / В. Ревегук. – Полтава: Полтавський літератор, 2016. – 306 с.

Іван Тесля: «… Передумав багато різних думок про вільне життя, про рідний край…» : спогади в’язня концтабору / Упоряд. Н. Тертичка. – К., 2016. – 67 с.

 

65 Економіка. Економічні науки

Гладкий О. В. Менеджмент регіонального розвитку: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2013. – 248 с.

66 Політика. Політичні науки

Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки  «гібридної війни» / Тарас Березовець. – Вид. 2-ге. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 408 с.

67 Держава і право. Юридичні науки

Камінська Н. В. та ін. Екологічне право [Текст] Навч. посібник. – 2-ге вид. змін. та доповн. / Н. В. Камінська, А. І. Камінський, І. С. Куненко. – К.: Дакор, 2013. – 248 с.

73 Інформатика

Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навчальний посібник                          / Л. М. Дибкова. – 3-є вид., доп. – К.: Академвидав, 2011. – 464 с.

81 Мовознавство

Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація: навчальний посібник / В. М. Манакін  . – К.: ВЦ «Академія», 2012. -  288 с.

82 Фольклор. Фольклористика

Руснак І. Є. Український фольклор: навчальний посібник / І.Є. Руснак. – 2-ге вид., стереотип. –К.: ВЦ «Академія», 2012. – 304 с.

83 Літературознавство

Бразов Л. Вибране: в 2-х т., т. 1 / Упоряд. Л. Л. Безобразова. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2006. – 316 с.

Дієслово № 15, 2016. Полтавська літературна криничка для дітей і юнацтва. – Полтава: Полтавський літератор, 2016. – 40 с.

84 Художня література (твори)

Богуславець Л. Судженого і конем не об’їдеш [Текст] Подорожні нариси та мемуарні портрети / Леся Богуславець. – К.: Ярославів Вал, 2016. – 280 с.

Будкова А. П. Подосиновка родная… [Текст] / А. П. Будкова. – Полтава: Орияна, 2010. – 200 с.

Веснич Ї. Душа [Текст] Роман / Ївга Веснич. – К.: ПП «Дуліби», 2006. – 132 с.

Винниченко В. Намисто. Мала проза / Володимир Винниченко. – К.: Наукова Думка, 944  с.

Гальченко А. Тавро [Текст] Поезії / А.В. Гальченко. – Полтава: Дивосвіт, 2009. – 172 с.

Гримич М. Вулє   ву, чайок, мсьє? [Текст] Повість / Марина Гримич. – К.: ПП «Дуліби», 2013. – 84 с.

Гримич М. Острів Білої Сови [Текст] Роман / Марина Гримич. – К.: ПП «Дуліби», 2010  . – 160 с.

Гримич М. Second Life (Друге життя) [Текст] Роман / Марина Гримич. – К.: ПП «Дуліби», 2010  . – 162 с.

Гримич М. Ти чуєш, Марго?... [Текст] Роман / Марина Гримич. – 2-ге вид. - К.: ПП «Дуліби», 2012  . – 212 с.

Гримич М. Фріда [Текст] Роман / Марина Гримич. – 2-ге вид. - К.: ПП «Дуліби», 2012     . – 188 с.

Жердій Є. Тінь [Текст]  Роман / Євген Жердій. – К.: ПП «Дуліби», 2013. – 368  с.

Жукова В.  Свідок [Текст] Роман / Варвара  Жукова. -  К.: ПП «Дуліби», 2007. – 154 с.

Загребельний П. Роксолана [Текст] Роман / Павло Загребельний. – К., 2016. – 704 с.

Івченко Я. М@йли до бога [Текст] Роман / Ярослав Івченко. – К.: ПП «Дуліби», 2007. – 118 с.

Йовенко С.  Жінка у зоні [Текст] Повісті,  оповідання, поезії / Світлана Йовенко. – К.: Укр. пропілеї, 2016. – 484 с.

Калинове гроно. Том ІV: Антологія сатири й гумору полтавських літераторів ХХ - поч. ХХІ ст. / За ред. М. Г. Любивого. – Полтава: Полтавський літератор, 2016. – 328 с.

Корнійчук В. Кольоромузика Слова / Володимир Корнійчук. – К.: Жнець, 2016. – 192 с.

Костенко М. Полтавець Короленко: Книга про борця / Микола Костенко. – Полтава: Полтавський літератор, 2016. – 106 с.

Левченко О. Диявол добра [Текст] Роман / Олександр Левченко. – К.: ПП «Дуліби», 2008. – 216 с.

Лойко С. Аеропорт (у новій доповненій  редакції)  [Текст] Роман / Сергій Лойко. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 376 с.

Майданська С. В. Люблю любити любов (статті і есе) / С. В. Майданська.  – Житомир: ПП «Рута», 2016. – 328 с.

Мост С. Боковой дрейф [Текст] Сборник новелл / Сандра Мост. – К.: ПП «Дуліби», 2013   . -  176 с.

Мост С. Подвійне життя [Текст] Повісті / Сандра Мост. – К.: ПП «Дуліби», 2007. -  224 с.

Осипчук  Н. Білий Карлик, Чорний Карлик  [Текст] Роман / Наталія Осипчук. – К.: ПП «Дуліби», 2006. – 84 с.

Пономаренко С. Тенета  бажань [Текст] Роман / Сергій Пономаренко. – К.: ПП «Дуліби», 2014. – 368 с.

Рильський М. Переклади [Текст] / Упор. І.  В. Скакун. – К.: Укр. пропілеї, 2016. – 592 с.

Ручай Г. Sauya qe medames russos (Дикі руські пані) [Текст]  Роман / Ганна Ручай. – К.: ПП «Дуліби», 2008. – 192 с.

Сідаш-Приходько М. З любов’ю [Текст] вірші, проза / Марина Сідаш-Приходько . – Кременчук, 2008. – 156 с.

Таран Л. Ніжний скелет у шафі [Текст] (новели) / Людмила Таран. – К.: ПП «Дуліби», 2006. – 288 с.

Черен Л. Обійми сукуба [Текст] Новели / Лілія  Черен. – К.: ПП «Дуліби», 2012. – 124 с.

85 Мистецтво

Гадяч  - гетьманська столиця: каталог мистецького  пленеру. – Полтава: АСМІ, 2007. – 72 с.

Ханко В. Мистецтвознавча думка на Полтавщині / В. Ханко. – Полтава, 2007. – 136 с.

Чухрай О. Сонечко любові: пісні / Олексій Чухрай. -  Полтава: Полтавський літератор, 2016. – 300 с.

92 Довідкові видання

Велика українська енциклопедія, т. 1: А-Акц / Упоряд. проф. А. М. Киридон. – К.: Енциклопедичне видавництво, 2016. – 592 с.

Енциклопедія Сучасної України [Текст] т. 16: Куз-Лев. – К., 2016. – 712 с.

Енциклопедія Сучасної України [Текст] т. 17: Лет-Лощ. – К., 2016. – 712 с.

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9