ПРАВИЛА
користування Решетилівською центральною міською бібліотекою

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування Решетилівською центральною міською бібліотекою  (далі – Бібліотека) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 р. № 32/95–ВР зі змінами та доповненнями та на основі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 р. № 275 зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв від 25.05.2001 р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за № 538/5729

1.2. Зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури України від 19.04.2017 року №340 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 17.05.3017 року за № 635/30503

 

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування в Решетилівській центральній  міській бібліотеці:

 • на абонементі,
 • в читальній залі,
 • в Інтернет-центрі,
 • на дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій (веб-сайт, блог).

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі Бібліотеки мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
 • безоплатно отримувати доступ до каталогів, картотек, інформаційної бази даних в Інтернет-центрі;
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування книги, періодичні видання та інші документи з фондів Бібліотеки;
 • безоплатно користуватися мережею Інтернет в «Інтернет-центрі», (згідно з Правилами користування зазначених у структурному підрозділі Бібліотеки); використовувати Wi-Fi технології в обладнаних зонах;
 • одержувати документи або їх копії ( з дотриманням вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права») по міжбібліотечному абонементу (МБА);
 • отримувати доступ до електронних інформаційних ресурсів;
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись сервісами мережі Інтернет;
 • брати участь у бібліотечних заходах та роботі бібліотечних рад відповідно до регламенту їх діяльності;
 • користуватися власними портативними комп’ютерами за умови автономного живлення;
 • звертатися з пропозиціями, зауваженнями, скаргами до адміністрації Бібліотеки, щодо покращення організації обслуговування користувачів, відстоювати свої права згідно з чинним законодавством.
 • 2.4. Користувачі, які зареєстровані у місті Решетилівка та Решетилівському  районі, мають право одержувати у відділі абонементу для опрацювання поза Бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 15 днів.

  На прохання користувача цей термін може бути продовженим ще на 15 днів, якщо на ці документи відсутній попит інших користувачів.
  Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту у відділі абонементу може бути зменшено до 10 днів.
  2.5. Особи, незалежно від місця проживання, мають право користуватись читальною залою. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальній залі, не обмежується.

  2.6.Рідкісні та цінні видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування лише в читальнійу залі.

  2.7. Користувачі мають право здійснювати копіювання документів (на платній основі) з дозволу бібліотечного працівника відповідного відділу тільки у секторі копіювальних та розмножувальних машин Бібліотеки.

   

  3.ОБОВ’ЯЗКИ  КОРИСТУВАЧА

  3.1. Для запису до Бібліотеки громадяни пред’являють паспорт, або документ, що його замінює, студенти учбових закладів усіх рівнів акредитації - студентський квиток,  надають відомості (персональні дані) для заповнення читацького формуляра ознайомлюються з правилами користування, підписують зобов’язання їх виконувати.

  Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

  Діти, віком до 18 років записуються до Бібліотеки  за згодою батьків або інших законних представників, під наглядом яких вони перебувають.

  Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

  3.1.2.Для щорічної перереєстрації, яка розпочинається у січні, користувачі пред’являють паспорт, студенти – студентський квиток. У разі зміни проживання, прізвища користувач зобов’язаний  повідомити про це у місячний строк.

  3.1.3. Користувачі, які не можуть відвідувати Бібліотеку через певні обставини (похилий вік, обмежені фізичні можливості), мають право отримувати документи поза межами Бібліотеки через працівників Бібліотеки або осіб служби соціального захисту, що офіційно представляють їх інтереси.

  3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них. При одержанні документів він має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну відмітку. Якщо цього не було зроблено, відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

  3.3. За кожен документ, одержаний від бібліотекаря, користувач розписується у читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря та викресленням інвентарного номера документа у читацькому формулярі в присутності користувача. Документи з читального залу виносити заборонено, крім дозволених для копіювання у секторі копіювальних та розмножувальних машин Бібліотеки.

  3.4. Документи, одержані у відділі абонементу, користувач повинен повернути в установлений термін.

  3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, повинен замінити його аналогічним або документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість у десятикратному розмірі.

  3.6. У разі пошкодження документа, одержаного через МБА, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією), або внести грошове відшкодування вартості документа; розмір відшкодування визначається в залежності від цінності видання.

  3.7. За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем, відповідальність несуть його батьки або інші законні представники.
  3.8. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване винесення документів за межі Бібліотеки, псування документів Бібліотеки та іншу шкоду, завдану бібліотечному майну відповідно до чинного законодавства.
  3.9. При відвідуванні Бібліотеки користувачі зобов’язані зняти верхній одяг. Портфелі, сумки та друковані видання, які не належать Бібліотеці залишити у відповідному місці для збереження. Забороняється заходити до Бібліотеки з велосипедами, візками, колясками (крім інвалідних), заводити чи заносити домашніх тварин.

  3.10. Користувачам не дозволяється заходити до службових приміщень, користуватися службовими телефонами, без дозволу адміністрації Бібліотеки поширювати листівки, оголошення, рекламні матеріали.
  3.11. У Бібліотеці користувачі повинні ввічливо поводитися, дотримуватися тиші. У читальній залі, відділі абонементу користування мобільними телефонами обмежується.

  3.12. Особи в нетверезому стані та неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються.  Палити в бібліотеці суворо заборонено.

  3.13. Користувач, який порушив ці правила, позбавляється права користування послугами Бібліотеки на три місяці.

  3.14. Спори, що виникають між користувачами та Бібліотекою, вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

  4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

  ПРАВА БІБЛІОТЕКИ

  4.1. Вимагати від користувачів виконання Правил користування Бібліотекою.

  4.2. Встановлювати умови і порядок користування бібліотечними послугами.

  4.3. Визначати режим обслуговування користувачів.

  4.4. Звертатися до судових органів за відшкодуванням завданих Бібліотеці збитків.

  4.5. Надавати дозвіл ЗМІ та фізичним особам на проведення фото-, теле- та відео зйомок.

  4.6.Самостійно визначати перелік та порядок надання платних послуг відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами і доповненнями) та Постанов Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури» (змінена назва згідно Постанови КМУ від 12 липня 2017 року №493) та від 12 липня 2017 року №493 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року №1271».

  БІБЛІОТЕКА ЗОБОВ’ЯЗАНА

  4.6. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека.
  4.7. Створювати умови для роботи в Бібліотеці та використання бібліотечного фонду, надавати консультаційну допомогу у пошуку та виборі джерел інформації.
  4.8.Дбати про культуру обслуговування користувачів.

 • 4.9.Задовольняти інформаційні потреби користувачів, створювати при Бібліотеці читацькі об’єднання, клуби за інтересами, організовувати культурне дозвілля.

 • 4.10.Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів.

  4.11.Враховувати запити користувачів при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

  4.12. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, статистичної, без їх згоди.

  4.13. Створювати бібліотечні ради.

  4.14. Звітувати перед громадськістю про свою роботу.

Вгору