Каталоги і картотеки є складовою частиною довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.

Вони допомагають читачам вірно зорієнтуватися у нашому бібліотечному фонді.

До послуг читачів:

Алфавітний каталог – займає провідне місце в системі каталогів. З нього можна отримати інформацію про наявність у бібліотеці конкретного документа. Картки в каталозі розставлені в порядку прізвищ авторів і назв видань.

Систематичний каталог – розкриває фонд бібліотеки у визначеному логічному порядку. В залежності від змісту видань, картки з описом групуються по відповідним галузям знань. Кожна галузь в свою чергу підрозділяється на більш дрібні розділи і підрозділи. По систематичному каталогу можна з’ясувати які видання і з яких галузей є у нашій бібліотеці.

Центральний обліковий каталог, в якому можливо дізнатись про наявність видань у будь-якій бібліотеці району.

Картотеки:

Систематична картотека статей – містить опис статей з періодичних видань, що надходять до бібліотеки. Вона доповнює систематичний каталог, оперативно інформує читачів про новини з усіх сфер нашого життя.

Краєзнавча картотека – містить опис статей з періодичних видань про нашу область, район, їх природні багатства, історію, господарство, освіту, культуру та ін.

Картотека обліку періодичних видань – інформує про наявність і своєчасність надходження періодичних видань у бібліотеку.

Картотека цитат, висловів відомих людей, крилатих висловів – матеріал розміщений за темами: ( «Виховання», «Етикет», «Закон і право», «Книга. Читання» та ін.)

Картотека установ та організацій райцентру – містить картки, де вказано прізвище, ім”я по-батьковї керівника та його посаду.

Картотека сценаріїв - відображає сценарії на різноманітну тематику зі збірників та періодичних видань.

Реєстраційна картотека – ведеться для встановлення кількості читачів у бібліотеці.

Тематичні картотеки «Екологічний стан району», «Світ молоді», «Жити у гармонії з природою»;

Наша бібліотека постійно інформує читачів про наявність каталогів і картотек, використовуючи усні, навчальні форми і методи роботи. Працівники проводять бесіди, консультації, оформляють стенди, плакати тощо.


Вгору