Методико-бібліографічний відділ

 
 • координує і спрямовує організаційно – методичну роботу бібліотеки;   здійснює методичний моніторинг діяльності бібліотек району;
 • впроваджує маркетинг, що сприяє підтримці позитивного іміджу бібліотек, їх рекламі;
 • сприяє підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників шляхом проведення семінарів, практикумів, стажувань, занять школи бібліотечного досвіду, популяризації професійної періодики;
 • надає методичну та практичну допомогу працівникам сільських бібліотек для покращення обслуговування користувачів, впровадження в практику роботи інноваційних форм та новітніх технологій;
 • розробляє методико – бібліографічні матеріали;   сприяє проектному розвитку бібліотек: участь в програмах, конкурсах;
 • бере участь в соціологічних дослідженнях та використовує їх результати в роботі бібліотек;
 • надає індивідуальні та групові консультації працівникам сільських бібліотек. 

Бібліограф відділу:

 • бере участь у розробці програм, планів, положень, інших документів, що сприяють інформаційній діяльності;
 • працює з довідково – бібліографічним апаратом бібліотеки, зокрема картотеками: систематичною статей, краєзнавчою, сценаріїв, цитат та крилатих висловів, установ, організацій, підприємств району;
 • переглядає і аналітично розписує періодичні видання, які надходять до бібліотеки;
 • проводить довідково – бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів: - виконує бібліографічні довідки, - складає списки нових надходжень, бібліографічні огляди; - проводить підготовку днів інформації, днів бібліографії, бібліотечних уроків;
 • - веде індивідуальне та групове інформування.

Відділ комплектування

Фонд – це серце бібліотеки. Від вмілого формування книжкового фонду залежить ефективність роботи бібліотек, їхня соціальна роль, громадське визначення. Основним завданням відділу та змістом роботи є формування фондів бібліотек з врахуванням економічного, соціального, культурного та духовного життя району. Відділ забезпечує поповнення книжкових фондів бібліотек за рахунок коштів місцевого бюджету, з книгообмінного та резервно-обмінного фондів обласної наукової бібліотеки м.. І.П.Котляревського, платних послуг та ін. фінансування. Здійснює технічну обробку нових надходжень літератури та розподіл її по бібліотеках району. Організовує ведення довідково-бібліографічного апарату, складовою частиною якого є система каталогів та картотек бібліотек, що розкривають зміст бібліотечних фондів. Щорічно звітує про рух бібліотечних фондів бібліотек району. Переплачує періодичні видання ЦРБ і ДБ. Проводить планову перевірку по вивченню книжкових фондів, вилученню морально-застарілої, фізично-зношеної літератури та збереженню книжкових фондів. Згідно перспективного плану-графіку проводить перевірку книжкових фондів бібліотек. Проводить щоквартальну вибіркову перевірку книжкових фондів ЦРБ, ДБ та контролює видачу особливо цінних книг. Збирає дані про відсутність в бібліотеках книг для доукомплектування фондів. Надає методичну допомогу, проводить консультації по питанню формування і зберігання бібліотечних фондів.

Відділ обслуговування

До ваших послуг у відділі близько 26 тисяч примірників вітчизняних та зарубіжних книг українською, російською, англійською мовами. Бібліотекарі відділу для Вас організовують та проводять:

 • тематичні виставки;перегляди літератури;літературно-мистецькі вечори;
 • презентації книг;
 • Дні інформації;
 • Дні бібліографії. Пошук необхідної інформації можна здійснити за: алфавітним та систематичним каталогами, систематичною картотекою газетних та журнальних статей, краєзнавчою картотекою, картотекою сценаріїв.
 • Основні напрями роботи:- висвітлення історії та сучасності нашої держави, її мови;- популяризація кращих надбань літературної та культурної спадщини українського народу;- правове виховання молоді;- популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації; - поширення серед населення екологічних знань;- бібліотечне краєзнавство;- організація дозвілля населення.

 

У відділі обслуговування створена затишна, комфортна атмосфера, де уважно прислухаються до думок, побажань користувачів різних вікових та соціальних груп, а також виконуються запити конкретної людини.

Читальний зал

 

У читальному залі щорічно обслуговуються майже 1000 користувачів віком від 15 років.

Книжковий фонд читального залу представлений нормативними та законодавчими документами, енциклопедіями, довідковими виданнями, посібниками, виданнями з питань політики, історії, бізнесу, банківської справи, економіки, гуманітарних наук.

В читальному залі зберігаються періодичні видання за попередні роки.

 

    

 

    

Пропонуємо до ваших послуг :

 • відкритий доступ до книжково-ілюстративних виставок актуальної сьогоденню тематики;
 • використовувати документи зі свого фонду в стінах читального залу;
 • постійно діючі краєзнавчі виставки «Решетилівщина: історія та сучасність», «Екологічний стан Решетилівщини», «Історія рідного краю» та тематичний куточок по праву «Знай свої права»;
 • читальний зал - традиційне місце проведення культурно-просвітницьких акцій, літературно-мистецьких вечорів, презентацій нових книг, зустрічей з видатними земляками, зустрічі-діалогу з фахівцями.

 

Абонемент

  

 

  

На абонементі обслуговуються щорічно 1100 користувачів віком від 22 років.

Пропонує:

 • навчальну, галузеву та художню літературу;
 • фонд літератури підвищеного запиту;
 • систему книжкових виставок та тематичних полиць, що розкривають фонд відділу.
 • Читач отримує додому не більше п’яти примірників документів.
 • При відділі працює клуб за інтересами «Бібліофіл», яке об’єднує однодумців, яким не байдужа книга, як джерело пізнання. Мета клубу – організація змістовного дозвілля користувачів бібліотеки і популяризація знань літературно – художнього змісту.
 • Протягом року триває акція «Подаруй в бібліотеку книжку», а протягом вересня – акція – амністія «Місяць забудькуватого читача» (повернення книг боржниками).

Кафедра юнацтва

Обслуговує щорічно 900 користувачів віком від 15 до 21 року.

Пропонує широкий вибір літератури з різних галузей знань: науково-популярні видання, художні книги по шкільній програмі, класику, сучасні видання, бестселери.

Основними напрямками роботи з молоддю є забезпечення інформаційних потреб, правове виховання та популяризація здорового способу життя, профорієнтація підростаючого покоління.

Організовує виставки-роздуми, виставки-дискусії, виставки поради, експрес-виставки, які є актуальними для молоді.

Для прищеплення навиків читання з учнівською молоддю в бібліотеці постійно проводяться бібліотечні уроки.

При кафедрі працює клуб за інтересами «Ровесник» морально-етичного спрямування.

 

1,2