Звіт Решетилівського бюро правової допомоги за 4 квартал 2018 року

  

_________________________________________________________________________________________________________________

  

 

ПРО ПІЛЬГИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО  (ІНФОГРАФІКА)

Фахівці «Решетилівського бюро правової допомоги» Першого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» розпочинають інформаційну кампанію #ПраваЗахисників, спрямовану на інформування учасників бойових дій про їхні права.

Нагадуємо, що кваліфіковану правову допомогу можна отримати, звернувшись до «Решетилівського бюро правової допомоги» Першого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: :, м. Решетилівка, вул. Покровська, 11 або за телефоном (05363) 2-11-50. Режим роботи: з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00

 Інформацію про адресу найближчого місцевого центру чи бюро правової допомоги можна отримати за єдиним телефонним номером системи безоплатної правової допомоги –

 0 800 213 103

(дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України, цілодобово)

 

Призначення та виплата студентської стипендії

 

 

Порядок призначення та виплати стипендії в Україні визначається такими нормативно-правовими актами як Закон України "Про вищу освіту", Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах", Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення" та Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 "Питання стипендіального забезпечення".

Особливості призначення та виплати стипендії студентам роз’яснюють  фахівці Решетилівського бюро правової допомоги Першого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Хто має право на отримання стипендії?

 

            Особи, які навчаються у навчальних закладах або наукових установах за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету, а саме:

 • учні денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів, крім учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів при установах виконання покарань;
 • студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації (наукових установ), крім осіб, які навчаються за спеціальностями галузі знань "Державне управління" або спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" за замовленням Нацдержслужби;
 • курсанти денної форми навчання невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту;
 • учні VIII—XII класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів);
 • учні I—II курсів училищ фізичної культури, студентів I—II курсів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного;
 • слухачі підготовчих відділень музичних вищих навчальних закладів та студій підготовки акторських кадрів;
 • клінічні ординатори;
 • аспіранти і докторанти, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва);
 • курсанти, слухачі та ад'юнкти вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів — у частині призначення академічних стипендій, зазначених у підпункті 1 пункту 12 цього Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050.

Призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України та на загальних підставах.

           

            Які існують види стипендії?

 

1. Академічні:

 • стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, аспірантам, а також курсантам, слухачам та ад’юнктам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
 • ординарні (звичайні) академічні стипендії;
 • стипендії у підвищеному розмірі:
 • учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які досягли особливих успіхів у навчанні;
 • студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку.

2. Соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

 

Які підстави виплати академічної та соціальної стипендій?

 

            Вищі навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі об'єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, курсанти невійськового вищого навчального закладу, які навчаються на певному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки). Соціальна стипендія в обов'язковому порядку виплачується студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу та належать до однієї з пільгових категорій, передбачених законодавством.

 

            Які термін та розміри виплати стипендій?

 

            Стипендії виплачуються один раз на місяць.

 

            Розмір академічних стипендій визначається виходячи з установленого постановою Кабінетом Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047 розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії та з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством. Розмір соціальної стипендії в 2017 році для учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків: для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 1000 гривень на місяць; для студентів вищих навчальних закладів, наукових установ — 2000 гривень на місяць. Для студентів (курсантів), які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями) (у галузях знань освіта, математичні, природничі, технічні науки), встановлюється підвищений розмір академічної стипендії.

 

Відділ «Решетилівське бюро правової допомоги» Першого полтавського місцевого  центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги працює за адресою: Решетилівський район, м. Решетилівка, вул. Покровська, 11.

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги –

0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.

 

 

1,2